Phạt bao nhiêu khi điều khiển xe ô tô quá hạn kiểm định?

Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm quy định trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

Theo Điều 55, Điều 58 của Luật giao thông đường bộ Việt Nam, các phương tiện khi tham gia giao thông phải đảm bảo có đủ giấy phép lái xe và các giấy tờ xe theo quy định.

Điểm e Khoản 5, Điểm a Khoản 6, Điều 16 Nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định mức phạt 4 – 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô (kể cả rơ-moóc hoặc sơ mi rơ-moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô khi điều khiển xe:

– Không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời)

– Hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông (đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng).

Ngoài ra, người điều khiển xe vi phạm quy định trên còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 – 3 tháng.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *