Những mức phạt chủ xe ô tô cần lưu ý khi muốn mượn xe

Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có báo hiệu kích thước của hàng theo quy định;

Mức phạt 800.000 đến 1.000.000 đồng sẽ dành cho những chủ xe cho người không đủ điều kiện sử dụng phương tiện. Ngoài ra, còn có những mức phạt khác mà các chủ xe cần lưu ý.

Theo khoản 4 điều 30 của Nghị định 46/2016/NĐ-CP, chủ xe mô tô, xe máy và các loại xe tương tự khi giao xe cho người không đủ điều kiện về độ tuổi, sức khỏe, giấy phép lái xe,… sử dụng sẽ chịu mức phạt:

– 800.000-1.000.000 đồng đối với chủ xe là cá nhân

– 1.600.000-2.000.000 đồng đối với chủ xe là tổ chức

Khoản 7, khoản 9 quy định nếu chủ xe giao phương tiện cho người làm công hoặc người đại diện điều khiển sẽ bị phạt 2.000.000 – 8.000.000 đồng đối với cá nhân, 4.000.000 – 16.000.000 đồng đối với tổ chức, trong trường hợp họ vi phạm những lỗi sau:

– Chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe; vượt quá trọng tải theo thiết kế của xe;

– Chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt quá bề rộng thùng xe; chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe trên 10% chiều dài xe;

– Chở hàng vượt quá trọng tải của cầu, đường trên 10% đến 20%, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng;

– Chở hàng siêu trường, siêu trọng không có báo hiệu kích thước của hàng theo quy định;

– Chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10% đến 50%.

Bên cạnh đó, chủ xe khi giao xe cho người làm công, người đại diện có chở hàng vượt trên 50 – 150% so với trọng tải ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe sẽ bị phạt:

– 14.000.000 – 20.000.000 đồng đối với chủ xe là cá nhân

– 28.000.000 – 40.000.000 đồng đối với chủ xe là tổ chức.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *